Skydd av bilder (Skydda)

Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag. Märket visas för skyddade bilder.

  1. MENU(Uppspelning) → [Skydda] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Flera bilder:

Används för att skydda flera bilder som valts.

(1) Välj den bild som ska skyddas, och tryck sedan i mitten på styrratten. Ett -märke tänds i kryssrutan. För att välja bort bilden trycker man en gång till i mitten så att -märket försvinner igen.

(2) Om du vill skydda ytterligare bilder, så upprepa steg (1).

(3) MENU[OK].

Alla i denna mapp:
Används för att skydda alla bilder i vald mapp.
Alla med detta dat.:
Används för att skydda alla bilder som tagits vid valt datum.
Avbr. alla i denna mapp:
Används för att ta bort skyddet för alla bilder i vald mapp.
Avbr. alla med detta dat.:
Används för att ta bort skyddet för alla bilder som tagits vid valt datum.
Alla bild i grp kont tagn:
Används för att skydda alla bilder inom vald grupp för kontinuerlig tagning.
Avm bild grp kont tagn:
Används för att ta bort skyddet för alla bilder inom vald grupp för kontinuerlig tagning.

Tips

  • Om du väljer en kontinuerlig tagningsgrupp i [Flera bilder] skyddas alla bilder i gruppen. För att välja och skydda bara vissa bilder i gruppen, utför [Flera bilder] medan bilder i gruppen visas.

OBS!

  • Vilka menypunkter som går att välja varierar beroende på [Visningssätt]-inställningen och valt innehåll.