Bättre autojustering

Kameran upptäcker automatiskt scentypen vid tagningen. I det här läget tar kameran klara och tydliga bilder även för mörka scener och scener i motljus.

I svag belysning eller i motljus kan det hända att kameran tar flera bilder om det behövs för att skapa en kompositbild, t.ex. för att ta bilder med högre kvalitet än i det intelligenta autoläget.
 1. Ställ in lägesomkopplaren på (Autoläge).
 2. MENU (Kamerainst.1) → [Autoläge][Bättre autojustering].
 3. Rikta kameran mot motivet.
  När kameran upptäcker scentypen tänds motsvarande scenigenkänningsikon på skärmen. Vid behov kan (överlappningsikon) visas.

 4. Ställ in skärpan och ta bilden.

OBS!

 • När produkten används för att skapa kompositbilder tar lagringsprocessen längre tid än vanligt. I det läget visas överlappningsikonen och det hörs flera slutarklick, men bara en enda bild lagras.
 • Var noga med att inte flytta kameran innan alla bilderna har hunnit tas när överlappningsikonen visas.
 • Produkten kan inte upptäcka scentypen när någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används.
 • Det kan hända att produkten inte upptäcker scentypen på rätt sätt under somliga tagningsförhållanden.
 • När punkten [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG], kan produkten inte skapa några kompositbilder.
 • I [Bättre autojustering]-läget ställs de flesta funktionerna in automatiskt och går inte att ändra själv.