Version

Används för att se versionsnumret för den här produktens mjukvara. Kontrollera versionsnumret när det släpps uppdateringar för produktens mjukvara, osv.

  1. MENU (Installation) → [Version].

OBS!

  • Uppdatering går bara att utföra när batterinivån är åtminstone (3 återstående batteristreck). Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket.