Urspr. fokusförst. (stillbild)

Används för att ställa in grundförstoringen när [Fokusförstoring]-funktionen används. Välj en inställning som gör det lättare att komponera bilden.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Urspr. fokusförst.] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

x1.0:
Bilden visas med samma förstoring som på tagningsskärmen.
x5.3:
Bilden visas med 5,3 gångers förstoring.