Lista över ikoner som visas på skärmen

Punkterna som visas nedan och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas.

Ikonerna på tagningsskärmen

Bildskärmsläge

Sökarläge

 1. Tagningsläge/scenigenkänningsfunktion
  P P* A S M
  Tagningsläge
  Registernummer
  Scenigenkänningsikoner
  Scenval
 2. Kamerainställningar
  NO CARD
  Minneskortstillstånd
  100
  Återstående antal lagringsbara bilder
  Skrivning av data pågår/antal bilder som återstår att skrivas
  TA BILD
  Stillbildslagring pågår
  Stillbildstagning ej möjlig
  Automatisk Dual Rec
  Bildförhållande för stillbilder
  20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5.0M / 4.2M / 3.7M / VGA
  Bildstorlek för stillbilder
  RAW
  RAW-inspelning
  X.FINE FINE STD
  JPEG-kvalitet
  XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
  Filformat för filmer
  Inspelningsinställningar för filmer
  120p 100p 60p 50p 60i 50i 30p 25p 24p
  Bildfrekvens
  Proxyinspelning
  240fps 250fps 480fps 500fps 960fps 1000fps
  Bildrutehastighet för HFR-tagning
  Blixtuppladdning pågår
  Ställa in effekt av
  AF-belysning
  SteadyShot av/på, varning för skakningsoskärpa
  Smart zoom/Klarbildszoom/digital zoom
  ×2.0
  Smart Telecon.
  Fjärrdator
  Ljus övervakning
  Överlappningsikon
  Ingen ljudinspelning för filmer
  Ref.nivå för mikrofon Låg
  Reducera vindbrus
  Lagring av upphovsrättsinformation på
  Inspelningstiming
  Gammavisn.assist.
  Pekavtryckare
  Avbryt fokus
  Stäng av lås på AF
  Spotfokus
  Utföra [Spotfokus]
  NFC aktiv
  Bluetooth-anslutning möjlig/Bluetooth-anslutning ej möjlig
  Ansluten till smartphone/Ej ansluten till smartphone
  Hämtar platsinformation/Kan ej hämta platsinformation
  Flygplansläge
  Överhettningsvarning
  20 sek.
  Återstående inspelningsbar tid när överhettningsvarningen visas
  Databasfilen full/databasfilfel
 3. Batteri
  Återstående batterikapacitet
  Varning för svagt batteri
  Strömförsörjning via USB
 4. Tagningsinställningar
  Matningsläge
  Blixtläge/Rödögereducering
  ±0.0
  Blixtkompensering
  Fokusläge
  Fokusområde
  JPEG RAW RAW+J
  Filformat
  Mätmetod
  7500K A5 G5
  Vitbalans (automatisk, förinställd, undervattensautomatik, special, kulörtemperatur, kulörfilter)
  Opt.dyn.omr/Auto HDR
  +3 +3 +3
  Kreativa inst./Kontrast, mättnad, bildskärpa


  Indikator för känsligheten för leendeavkänning

  Bildeffekt
  Ansiktsprioritet i AF
  Leendeavkänning

  Bildprofil
  Slutartyp
 5. Skärpeindikator/exponeringsinställningar
  Skärpeindikator
  1/250
  Slutartid
  F3.5
  Bländarvärde
  Exponeringskompensation/manuellt uppmätt värde
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO-känslighet
  AE-lås
 6. Guider/annat
  Lås på AF
  Stäng av lås på AF
  Guide för lock-on-AF-funktionen
  Avbryt fokus
  Guide för avstängning av skärpeinställning
  Tagningsstandby
  Inställning tagning
  Guide för HFR-tagning
  Växla Av/Tv
  Guide för ändring av bländarvärdet och slutartiden


  Gafflingsindikator

  Spotmätningsområde
  C:32:00
  Självdiagnosskärmen


  Exponeringsinställningsguide

  Slutartidsindikator
  Bländarindikator
  Histogram
  Digitalt vattenpass
  STBY REC
  Standby för filminspelning/filminspelning pågår
  0:12
  Faktisk inspelningstid (minuter: sekunder)
  Inställningsringens funktion
  Styrrattens funktion
  REC-kontroll
  00:00:00:00
  Tidskod (timmar : minuter : sekunder : bildrutor)
  00 00 00 00
  Användarbitar

Ikoner som visas på uppspelningsskärmen

Enbildsläge för uppspelning

Histogramvisning

 1. Grundläggande information
  Visningssätt
  Klassificering
  Skydd
  DPOF
  DPOF-markerad
  Automatisk motivinramning
  3/7
  Filnummer/antal bilder i visningsläget
  NFC aktiv
  Återstående batterikapacitet
  Kontinuerlig tagningsgrupp
  Proxy-film inkluderad
 2. Kamerainställningar

  Se ”Ikoner på tagningsskärmen”.

 3. Tagningsinställningar
  Bildeffektfel
  Auto HDR-fel
  HLG
  HDR-inspelning (Hybrid Log-Gamma)

  Se ”Ikoner på tagningsskärmen” för andra ikoner som visas i detta område.

 4. Bildinformation


  Latitud/longitudinformation

  Bilden har upphovsrättsinformation.
  2018-1-1 10:37PM
  Tagningsdatum
  100-0003
  Mappnummer – filnummer
  Histogram (luminans/R/G/B)