Kameraguide

I [Kameraguiden] visas förklaringar av MENU-punkter, Fn (funktion)-punkter och inställningar.

Ställ in funktionen [Kameraguide] för önskad knapp i förväg med hjälp av [Spec.knapp] eller [Spec.knapp].

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] eller [Spec.knapp] → önskad knapp och ställ sedan in funktionen [Kameraguide] för knappen.
    • [Kameraguide]-funktionen går inte att ställa in för somliga knappar.
  2. Välj den MENU-punkt eller Fn-punkt som du vill se en förklaring för, och tryck sedan på den knapp som [Kameraguide]-funktionen är inställd för.

    En förklaring av den punkten visas.