Mätmetod

Används för att ställa in vilket mätsätt som ska användas för att bestämma vilken del av bilden som ska uppmätas för exponeringsinställningen.

 1. MENU(Kamerainst.1) → [Mätmetod] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multi:
Hela bilden delas upp i ett antal mindre områden och ljuset mäts upp inom varje område för att bestämma rätt exponering för hela bilden (multi-patternmätning).
Centrumvägd:
Den genomsnittliga ljusstyrkan för hela bilden mäts upp, med tonvikt på delen i mitten av bilden (centrumvägd mätning).
Spot:
Endast området i mitten mäts upp (spotmätning). Detta läge är praktiskt när man vill mäta ljuset bara i en viss del av skärmen. Mätcirkelns storlek går att ställa in på [Spot: Standard] eller [Spot: Stor]. Mätcirkelns position beror på inställningen för punkten [Spotmätarpunkt].
Gensn. hel skärm:
Används för att mäta den genomsnittliga ljusstyrkan för hela skärmen. Exponeringen blir stabil även om bildkompositionen eller motivets position ändras.
Markera:
Används för att mäta ljusstyrkan med tonvikt på det markerade området på skärmen. Detta läge är praktiskt när man vill ta bilder på motivet men undvika överexponering.

Tips

 • När [Spot] är valt och punkten [Fokusområde] är inställd på antingen [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt] och punkten [Spotmätarpunkt] är inställd på [Fokuspunktslänk], går det att koordinera spotmätningspunkten med skärpeinställningsområdet.
 • När [Multi] väljs och [Ansprio i mltimätn] är inställd på [På] mäter kameran ljusstyrkan baserat på upptäckta ansikten.
 • När punkten [Mätmetod] är inställd på [Markera] och [Opt.dyn.omr]-funktionen eller [Auto HDR]-funktionen är aktiverad, korrigeras ljusstyrkan och kontrasten automatiskt genom att bilden delas upp i små områden där kontrasten mellan ljus och skugga analyseras. Gör lämpliga inställningar efter tagningsförhållandena.

OBS!

 • Punkten [Mätmetod] är fast inställd på [Multi] i följande tagningslägen:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Scenval]
  • Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen
 • I [Markera]-läget kan det hända att motivet blir mörkt om det finns ett ljusare område på skärmen.