Skärmljusstyrka

Används för att justera skärmens ljusstyrka.

  1. MENU(Installation) → [Skärmljusstyrka] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Manuell:
Används för att justera ljusstyrkan inom ett område från –2 till +2.
Soligt väder:
Används för att ställa in en lämplig ljusstyrka för utomhustagning.

OBS!

  • Läget [Soligt väder] är för ljust för tagning inomhus. Ställ in punkten [Skärmljusstyrka][Manuell] för inomhustagning.
  • Bildskärmens ljusstyrka går inte att justera i följande fall. Den maximala ljusstyrkan blir då [±0].
    • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K].
    • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och punkten [Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].
    • Under HFR-tagning
  • Bildskärmens ljusstyrka är fast inställd på [-2] under filminspelning med hjälp av Wi-Fi-funktionerna.