Rotera Av/Tv

Ställer in rotationsriktning för styrratten när man byter bländarvärde eller slutarhastighet.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Rotera Av/Tv] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Normal:
Ändrar inte rotationsriktning för styrratten.
Omvänd:
Används för att spegelvända rotationsriktning för styrratten.