Hur man använder inställningsringen

Genom att vrida på inställningsringen (A) går det att ändra önskade inställningar direkt i olika tagningslägen.
Du kan även tilldela funktioner som du använder ofta till inställningsringen genom att välja MENU (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] eller [Spec.knapp][Kontrollring].

Ikoner och funktionsnamn visas på skärmen på följande sätt.

T.ex.
: Zooma genom att vrida på inställningsringen.