Zoom

Det går att förstora bilden med hjälp av W/T (zoom)-knappen vid tagningen.

  1. Det går att förstora bilden med hjälp av W/T (zoom)-knappen vid tagningen.
    • Tryck W/T(zoom)-knappen mot T-sidan för att zooma in, och mot W-sidan för att zooma ut.

Tips

  • När punkten [Endast optisk zoom] är inställd på något annat än [Zoominställning] går det zooma in bilden även utanför det optiska zoomområdet.
  • Det går att ställa in zoomfunktionen för inställningsringen.