MF-hjälp (stillbild)

Bilden på skärmen förstoras automatiskt för att göra det lättare att ställa in skärpan för hand. Detta fungerar vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [MF-hjälp][På].
  2. Vrid på inställningsringen för att ställa in skärpan.
    • Bilden förstoras. Det går att förstora bilden ytterligare genom att trycka i mitten på styrratten.

Tips

  • Det går att ställa in hur länge bilden ska visas förstorad genom att välja MENU(Kamerainst.1) → [Tid för fokusförst.].

OBS!

  • [MF-hjälp] går inte att använda vid filminspelning. Använd funktionen [Fokusförstoring] i stället.