Wi-Fi-inställningar: Åtrst SSID/lösen

Denna produkt delar anslutningsinformation för funktionerna [Skicka t. Smartph.] och [Anslutning] med en apparat som har tillstånd att ansluta. Om du vill ändra vilken apparat som ska ha tillstånd att ansluta, så nollställ anslutningsinformationen.

  1. MENU(Nätverk) → [Wi-Fi-inställningar][Åtrst SSID/lösen][OK].

OBS!

  • Om du ansluter den här produkten till en smartphone efter att ha återställt anslutningsinformationen måste du göra om inställningarna för smartphonen igen.