För att lagra en grundläggande vit färg i läget [Lagra spec.inst.]

För scener där den omgivande belysningen innehåller flera olika sorters ljusskällor rekommenderar vi att du använder skräddarsydd vitbalans för att kunna återge vitheten på rätt sätt.Det går att registrera 3 inställningar.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Vitbalans][Lagra spec.inst.].
 2. Håll produkten så att det vita området täcker hela cirkeln i mitten på skärmen, och tryck sedan i mitten på styrratten.
  Det hörs ett slutarklick och de kalibrerade värdena (kulörtemperaturen och kulörfiltret) visas.
 3. Välj registreringsnummer genom att trycka upptill/nedtill på styrratten, och tryck sedan i mitten.
  Skärmen återgår till att visa tagningsinformation medan den lagrade specialvitbalansinställningen hålls kvar i minnet.
  • Den registrerade specialvitbalansen hålls kvar i minnet tills den skrivs över av en annan inställning.

OBS!

 • Meddelandet [Fel vid anpassad vitbalans] anger att värdet är utanför det förväntade området, t.ex. om motivet är för ljust. Det går visserligen att registrera inställningen i det läget, men vi rekommenderar att du gör om vitbalansinställningen. När ett felaktigt värde registreras blir indikatorn orange på tagningsinformationsskärmen. Indikatorn visas i vitt när det inställda värdet är inom det förväntade området.
 • Om du använder blixt för att ta en bild med en vanlig vit färg kommer specialvitbalansen att registreras med blixtljus. Var noga med att använda en blixt när du tar en bild med återkallade inställningar som registrerades med blixt.