Skriv datum (stillbild)

Används för att ställa in om tagningsdatumet ska läggas på för stillbilder.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Skriv datum] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Tagningsdatumet läggs på.
Av:
Tagningsdatumet läggs inte på.

OBS!

  • När en bild väl har tagits med datumet pålagt går det inte att ta bort datumet från bilden sedan.
  • Datumet blir utskrivet dubbelt om man ställer in produkten på att skriva ut datumet vid utskrift av bilder med hjälp av en dator eller skrivare.
  • Det går inte att lägga på tagningstidpunkten för bilder.
  • [Skriv datum] går inte att använda för RAW-bilder.