ISO

Ljuskänsligheten uttrycks som ett ISO-värde (rekommenderat exponeringsindex). Ju högre nummer, desto högre ljuskänslighet.

 1. MENU(Kamerainst.1) → [ISO] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Multi Frame brusred.:
Produkten tar en serie bilder i en följd och sammanställer dem för att skapa en enda bild med mindre störningar. Tryck på höger sida för att tända inställningsskärmen, och välj sedan önskat värde genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.
Välj önskat ISO-värde, antingen ISO AUTO eller ISO 200 – ISO 25600.
ISO AUTO:
ISO-känsligheten ställs in automatiskt.
ISO 80 – ISO 12800:
Används för att ställa in ISO-känsligheten för hand. Ju högre värde, desto högre ISO-känslighet.

Tips

 • Det går att ändra omfånget för ISO-känsligheten som ställs in automatiskt i [ISO AUTO]-läget. Välj [ISO AUTO], tryck på höger sida på styrratten, och ställ in önskade värden för [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt].Värdena gäller även vid tagning i [ISO AUTO]-läge under [Multi Frame brusred.].
 • Det går att ställa in effektnivån för brusreducering genom att välja [Brusreduceringseffekt] under [Multi Frame brusred.].

OBS!

 • När punkten [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] går det inte att välja [Multi Frame brusred.].
 • När [Multi Frame brusred.] är valt går det inte att använda blixten eller funktionerna [Opt.dyn.omr] och [Auto HDR].
 • När punkten [Bildprofil] är inställd på något annat än [Av] går det inte att välja [Multi Frame brusred.].
 • När punkten [Bildeffekt] är inställd på något annat än [Av] går det inte att välja [Multi Frame brusred.].
 • [ISO AUTO] ställs automatiskt in när följande funktioner används:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Scenval]
  • [Panorering]
 • När ISO-känsligheten är inställd på ett lägre värde än ISO 125, kan det hända att ljusstyrkeomfånget (dynamikomfånget) som går att lagra för motiv minskar.
 • Ju högre ISO-värdet är, desto mer störningar blir det i bilderna.
 • Vilka ISO-värden som går att välja varierar beroende på om man tar stillbilder, filmar eller använder HFR.
 • Vid filminspelning går det att använda ISO-värden mellan 125 och 12800. Om ISO-värdet är inställt på ett lägre värde än 125 ändras inställningen automatiskt till 125. När filminspelningen är klar återgår ISO-värdet till den gamla inställningen.
 • När funktionen [Multi Frame brusred.] används tar det en liten stund för produkten att utföra överlappningsbehandlingen för bilderna.
 • Om man väljer [ISO AUTO] med tagningsläget inställt på [P], [A], [S] eller [M], justeras ISO-känsligheten automatiskt inom det inställda området.