Fokusstandard

Om du ställer in [Fokusstandard] för önskad specialknapp kan du sedan hämta fram praktiska funktioner som t.ex. att snabbt flytta skärpeinställningsramen, i förhållande till inställningarna för skärpeområdet.

  1. MENU → (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] → önskad knapp och ställ sedan in funktionen [Fokusstandard] för knappen.
    • För att använda funktionen [Fokusstandard] vid inspelning av filmer ska du välja MENU → (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] → önskad knapp och ställ sedan in funktionen [Fokusstandard] för knappen.
  2. Tryck på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för.
    • Vad det går att göra genom att trycka på knappen varierar beroende på inställningarna för punkterna [Fokusområde] och [Mittenlås på AF].
När punkten [Fokusområde] är inställd på [Zon], [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt]:
Det går att flytta skärpeinställningsområdet genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
När [Fokusområde] är inställt på [Brett] eller [Mitten]:
  • När [Mittenlås på AF] är inställt på [På], aktiveras [Mittenlås på AF] när du trycker på knappen. Kameran upptäcker motivet i mitten på skärmen och börjar följa det när du trycker i mitten på styrratten. Om man trycker på knappen medan motivet följs avbryts följningen.

OBS!

  • Det går inte att ställa in funktionen [Fokusstandard][Vänsterknapp. funk.] eller [Högerknapp. funk.].