Kvalitet(Dual Rec)

Används för att ställa in kvaliteten för stillbilder som tas under pågående filminspelning.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Kvalitet(Dual Rec)] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Extra fin/Fin/Standard