Återst. nätverksinst.

Används för att återställa alla nätverksinställningar till standardinställningarna.

  1. MENU(Nätverk) → [Återst. nätverksinst.] [Enter].