Zoomhastighet

Används för att ställa in zoomhastigheten för kamerans zoomknapp.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Zoomhastighet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Normal:
Används för att ställa in zoomknappens zoomhastighet på normal hastighet.
Snabb:
Används för att ställa in zoomknappens zoomhastighet på snabbt.

Tips

  • Inställningarna för [Zoomhastighet] gäller även när man zoomar med en fjärrkontroll (säljs separat) ansluten till kameran.

OBS!

  • Om man väljer [Snabb] ökar risken att zoomljudet blir inspelat.