Fokusområde

Används för att välja vilken del av bilden som skärpan ska ställas in på. Använd den här funktionen när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Fokusområde] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Brett :
Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv som täcker hela området på skärmen. När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.
Zon :
Välj en zon på bildskärmen att ställa in skärpan på, så väljer kameran automatiskt skärpeinställningsområde.
Mitten :
Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i mitten av bilden. Använd detta läge tillsammans med skärpelåset för att skapa önskad bildkomposition.
Flexibel punkt :
Används för att flytta skärpeinställningsramen till önskat ställe på skärmen för att ställa in skärpan på ett ytterst litet motiv inom ett snävt område.
På den flexibla spotmätningsskärmen går det att ändra storleken på skärpeinställningsramen genom att vrida på styrratten.
Utökad flexib. punkt :
Om produkten inte lyckas ställa in skärpan på den valda punkten använder den skärpeinställningspunkterna runtom den flexibla punkten som andrahandsprioritet för skärpeinställningen.
Lås på AF :
När man trycker ner avtryckaren halvvägs och håller den där följer produkten motivet inom valt autofokusområde. Detta läge går bara att ställa in när skärpeinställningssättet är inställt på [Kontinuerlig AF]. Flytta markören till [Lås på AF][Fokusområde]-inställningsskärmen, och välj sedan önskat startområde för fokusföljningen genom att trycka till vänster/höger på styrratten. Det går även att flytta följningsstartområdet till önskat ställe genom att ange det området som en zon, flexibel punkt eller utökad flexibel punkt. På den flexibla spotmätningsskärmen går det att ändra storleken på skärpeinställningsramen genom att vrida på styrratten.


För att flytta skärpeinställningsområdet

 • När punkten [Fokusområde] är inställd på [Zon], [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt], och man trycker på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för, går det att ta bilder samtidigt som man flyttar skärpeinställningsramen genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten. Om du vill flytta skärpeinställningsramen till mitten på bildskärmen trycker du på knappen medan du flyttar ramen. Om du vill ändra tagningsinställningarna med hjälp av styrratten så tryck på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för.
 • Det går att flytta skärpeinställningsramen snabbt genom att peka och dra på bildskärmen. Ställ in [Pekfunktion][På] i förväg.

OBS!

 • Punkten [Fokusområde] är fast inställd på [Brett] i följande lägen:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Scenval]
  • I leendeavkänningsläget
  • Lägesomkopplaren är inställd på (Film) och [Automatisk Dual Rec] är inställd på [].
 • Det kan hända att skärpeinställningsområdet inte tänds under kontinuerlig tagning eller om man trycker avtryckaren i botten med en gång.
 • När lägesomkopplaren är inställd på (Film) och under filminspelning går det inte att ställa in punkten [Fokusområde][Lås på AF].
 • Det går inte att verkställa funktionerna som är inställda för styrratten eller specialknappen medan skärpeinställningsramen flyttas.