Blixtläge

Det går att ställa in blixtläget.

  1. Välj (Blixtläge) på styrratten → önskad inställning.
    • Det går även att ställa in blixtläget genom att välja MENU (Kamerainst.1) → [Blixtläge].

Menypostdetaljer

Blixt av:
Blixten utlöses inte.
Autoblixt:
Blixten utlöses på mörka ställen och vid tagning i motljus.
Fyllnadsblixt:
Blixten utlöses varje gång slutaren utlöses.
Långsam synkr.:
Blixten utlöses varje gång slutaren utlöses. Med hjälp av långsam synkronisering går det att ta en tydlig bild både på motivet och på bakgrunden genom att använda en längre slutartid.
2:a ridån:
Blixten utlöses precis innan exponeringen avslutas varje gång slutaren utlöses. Med hjälp av synkronisering på den bakre ridån går det att ta naturliga bilder på spåret efter rörliga motiv som t.ex. bilar som kör eller människor som går omkring.

OBS!

  • Standardinställningen varierar beroende på tagningsläget.
  • Somliga [Blixtläge]-inställningar går inte att välja i alla tagningslägen.