Manuellt fokus

När det är svårt att få skärpan ordentligt inställd i autofokusläget går det att ställa in skärpan för hand.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Fokusläge][Manuellt fokus].
  2. Vrid på kontrollringen för att ställa in skärpan.

    • När man vrider på kontrollringen visas fokalavståndet på skärmen.
  3. Tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild.

OBS!

  • Om du använder sökaren, så justera dioptrinivån för att få rätt skärpa i sökaren.
  • Om man ändrar inställningen för punkten [Fokusläge] nollställs eventuellt manuellt inställt avstånd.