Visa grupp kont tagn

Används för att ställa in om kontinuerligt tagna bilder ska visas som en grupp.

  1. MENU → (Uppspelning) → [Visa grupp kont tagn] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Används för att se kontinuerligt tagna bilder som en grupp.
Av:
Kontinuerligt tagna bilder visas inte som en grupp.

Tips

  • Bilder som är tagna med punkten [Matningsläge] inställd på [Kontinuerlig tagning] grupperas. En bildsekvens som tagits i en följd genom att hålla avtryckaren nedtryckt under kontinuerlig tagning blir en enda grupp.
  • På indexbildskärmen visas över den kontinuerliga tagningsgruppen.

OBS!

  • Bilder går bara att gruppera och visa när punkten [Visningssätt] är inställd på [Datumvisning]. När den inte är inställd på [Datumvisning] går det inte att gruppera och visa bilder, även om punkten [Visa grupp kont tagn] är inställd på [På].
  • Om man raderar den kontinuerliga tagningsgruppen raderas alla bilder i den gruppen.