Autoprogram

Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).

Det går att ställa in olika tagningsfunktioner som t.ex. [ISO].
  1. Ställ in lägesomkopplaren på P (Autoprogram).
  2. Ställ in tagningsfunktionerna på önskade inställningar.
  3. Ställ in skärpan och ta bilden.

Programflyttning

När blixten inte används går det att ändra bländar- och slutartidskombinationen utan att ändra vad kameran bedömer som korrekt exponering.

Vrid på styrratten för att välja bländar- och slutartidskombination.

  • P” på skärmen ändras till ”P*” när man vrider på styrratten.
  • För att stänga av programflyttningen ställer man in tagningsläget på något annat än [Autoprogram], eller stänger av kameran.

OBS!

  • Det kan hända att programflyttning inte går att använda beroende på den omgivande ljusstyrkan.
  • Ställ in tagningsläget på något annat än ”P” eller stäng av kameran för att nollställa dina inställningar.
  • När ljusstyrkan ändras, ändras även bländaren och slutartiden, medan förflyttningsgraden bibehålls.