Kontinuerlig tagning

Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

 1. Välj / (Matningsläge) på styrratten → [Kontinuerlig tagning].
  • Det går även att ställa in kontinuerlig tagning genom att välja MENU (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
 2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Kontinuerlig tagning: Hi /Kontinuerlig tagning: Mid/Kontinuerlig tagning: Lo


Slutartyp
Mekanisk slutare Auto/Elektronisk slutare
Kontinuerlig tagning: Hi Upp till 24 bilder per sekund*
Kontinuerlig tagning: Mid Upp till 10 bilder per sekund* Upp till 10 bilder per sekund*
Kontinuerlig tagning: Lo Upp till 3 bilder per sekund Upp till 3 bilder per sekund

*När bländarvärdet är större än F8 låses skärpan på inställningen för den första bilden.

Tips

 • För att fortsätta ställa in skärpan och exponeringen under kontinuerlig tagning ställer man kameran på följande sätt:
  • [Fokusläge]: [Kontinuerlig AF]
  • [AEL med slutare]: [Av] eller [Auto]

OBS!

 • Kontinuerlig tagning går inte att använda i följande fall:
  • När tagningsläget är inställt på [Panorering].
  • När tagningsläget är inställt på [Scenval] och någon annan scentyp än [Sport & action] är vald.
  • När punkten [Bildeffekt] är inställd på något av följande lägen: [Mjukt fokus] [HDR-målning] [Rik ton mono.] [Miniatyrbild] [Vattenfärg] [Illustration]
  • När punkten [DRO/Auto HDR] är inställd på [Auto HDR].
  • När punkten [ISO] är inställd på [Multi Frame brusred.].
  • När [Leendeavkänning]-funktionen används.
 • När punkten [Slutartyp] är inställd på [Mekanisk slutare] går det inte att ställa in den kontinuerliga tagningshastigheten på [Kontinuerlig tagning: Hi].
 • Hastigheten för kontinuerlig tagning sjunker när du tar bilder med blixt.