Injus av rörelsevideo

Det går att justera intervallet för följningen av motivets rörelser.

  1. MENU → (Uppspelning) → [Injus av rörelsevideo] → önskad inställning.