Inspelningsbar tid för filmer

I nedanstående tabell anges den ungefärliga totala inspelningstiden vid användning av ett minneskort som är formaterat i den här kameran. Värdena kan variera beroende på tagningsförhållandena och vilken sorts minneskort som används.

Inspelningstiderna när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K] respektive [XAVC S HD] gäller vid tagning med punkten [Proxyinspelning] inställd på [Av].

(h (timme), m (minut))

8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M 9 m 35 m 1 h 15 m 5 h 15 m
XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M 10 m 1 h 2 h 5 m 8 h 35 m
XAVC S 4K 24p 100M*/– 9 m 35 m 1 h 15 m 5 h 15 m
XAVC S 4K 24p 60M*/– 10 m 1 h 2 h 5 m 8 h 35 m
XAVC S HD 120p 100M/100p 100M 9 m 35 m 1 h 15 m 5 h 15 m
XAVC S HD 120p 60M/100p 60M 10 m 1 h 2 h 5 m 8 h 35 m
XAVC S HD 60p 50M/50p 50M 15 m 1 h 15 m 2 h 35 m 10 h 25 m
XAVC S HD 60p 25M/50p 25M 30 m 2 h 25 m 5 h 20 h 10 m
XAVC S HD 30p 50M/25p 50M 15 m 1 h 15 m 2 h 35 m 10 h 25 m
XAVC S HD 30p 16M/25p 16M 50 m 3 h 50 m 7 h 45 m 31 h 30 m
XAVC S HD 24p 50M*/– 15 m 1 h 15 m 2 h 35 m 10 h 25 m
AVCHD 60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 40 m 2 h 55 m 6 h 24 h 15 m
AVCHD 60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 55 m 4 h 5 m 8 h 15 m 33 h 15 m

*Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.

Det går att spela in oavbrutet i ungefär 29 minuter i taget med kamerans standardinställningar när den omgivande temperaturen är ungefär 25 °C.

Inspelningstiden är dock ungefär 5 minuter vid filminspelning i format XAVC S 4K/XAVC S HD 120p/100p.

(begränsat av produktspecifikationerna)

OBS!

 • Den inspelningsbara tiden för filmer varierar eftersom den här kameran spelar in med VBR (Variable Bit-Rate (variabelt bittal)), som gör att bildkvaliteten automatiskt justeras i förhållande till scenen som spelas in. När man filmar ett motiv som rör sig snabbt blir bilden tydligare, men samtidigt sjunker den möjliga inspelningsbara tiden eftersom det går åt mer minne för inspelningen. Den inspelningsbara tiden varierar även beroende på tagningsförhållandena, motivet, och inställningarna för bildkvaliteten och bildstorleken.
 • De tider som visas är inspelningsbara tider som gäller när ett Sony-minneskort används.

Att observera angående kontinuerlig filminspelning

 • Inspelning med hög kvalitet och kontinuerlig inspelning i höghastighet drar mycket ström. Det medför att efter hand som man fortsätter filma stiger temperaturen inuti kameran, i synnerhet vid bildsensorn. I så fall kan det hända att kameran automatiskt stängs av eftersom dess yta blivit överhettad, eller på grund av att den höga temperaturen påverkar bildkvaliteten eller kamerans inre mekanism.
 • Den maximala möjliga inspelningstiden för filmer varierar beroende på temperaturen, filformatet, inspelningsinställningarna, Wi-Fi-nätverksmiljön, samt kamerans användningsförhållanden innan inspelningen startas. Om man komponerar om bilden ofta eller tar bilder efter det att kameran har slagits på, stiger temperaturen inuti kameran vilket medför att den möjliga inspelningstiden blir kortare.
 • Om ikonen tänds betyder det att kameran är för varm.
 • Om kameran avbryter en filminspelning på grund av att den blivit överhettad, så låt den ligga avstängd en stund. Vänta med att börja spela in igen tills temperaturen inuti kameran har sjunkit helt.
 • Kom ihåg följande punkter så går det att filma längre.
  • Håll undan kameran från direkt solljus.
  • Stäng av kameran när den inte används.
 • När punkten [Filformat] är inställd på [AVCHD] är filstorleken för filmer begränsad till ungefär 2 GB. När filmens filstorlek kommer upp i ungefär 2 GB under inspelningen skapas en ny filmfil automatiskt.