Inst. funktionsmeny

Det går att ställa in vilka funktioner som ska användas när man trycker på Fn (funktion)-knappen.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Inst. funktionsmeny] → ställ in en funktion för önskad plats.
    • Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.