Smart Telecon.

Den smarta telekonverterfunktionen används för att förstora delen i mitten av bilden, beskära bilden och sedan lagra den.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] → ställ in [Smart Telecon.]-funktionen för önskad knapp.
  2. Förstora bilden genom att trycka på den knapp som funktionen [Smart Telecon.]-är inställd för.
    Inställningarna ändras varje gång man trycker på knappen.