Filminspelning

Det går att spela in filmer genom att trycka på MOVIE (film)-knappen.

 1. Tryck på MOVIE-knappen för att börja filma.

  • Eftersom punkten [MOVIE-knapp] är inställd på [Alltid] med standardinställningarna går det att börja filma från alla tagningslägen.

 2. Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta filminspelningen.

Tips

 • Det går att ställa in start/stoppfunktionen för filminspelning för önskad knapp. MENU(Kamerainst.2) → [Spec.knapp] → ställ in [MOVIE] för önskad knapp.
 • Om du vill specificera vilket område som skärpan ska ställas in inom, så välj område med hjälp av [Fokusområde].
 • För att hålla skärpan inställd på ett ansikte kan man antingen arrangera kompositionen så att skärpeinställningsramen och ansiktsavkänningsramen överlappar varandra, eller ställa in punkten [Fokusområde][Brett].
 • Om du själv vill ställa in slutartiden och bländaren på önskade inställningar, så ställ in tagningsläget på (Film) och välj önskat exponeringsläge.
 • En ikon som anger att data håller på att skrivas visas efter tagningen. Ta inte ut minneskortet medan denna ikon visas.
 • Följande inställningar för stillbildstagning gäller även vid filminspelning:
  • Vitbalans
  • Kreativa inst.
  • Mätmetod
  • Ansiktsprioritet i AF
  • Ansprio i mltimätn
  • Opt.dyn.omr
 • Det går att ändra inställningarna för ISO-känslighet, exponeringskompensation och skärpeinställningsområde medan man filmar.
 • När man filmar går det att mata ut den inspelade bilden utan tagningsinformationsvisning genom att ställa in punkten [Visa HDMI-info.] på [Av].

OBS!

 • Det kan hända att användningsljud från objektivet och resten av produkten kommer med i inspelningen.Det finns särskilt hög risk att ljudet från zoomen kommer med i filminspelningen om punkten [Zoomhastighet] är inställd på [Snabb] eller [Zoomfunk. på ring] är inställd på [Snabb].
  Det går att stänga av ljudet genom att välja MENU → (Kamerainst.2) → [Ljudinspelning][Av].
 • Kameran tenderar att bli varm när man filmar länge i taget. Detta beror inte på något fel. Det kan även hända att [Kameran är överhettad. Låt den svalna.] visas. Stäng av kameran i sådana fall och vänta tills den har svalnat och är redo att använda igen.
 • Om ikonen tänds betyder det att kameran är för varm. Stäng av kameran och vänta tills den har svalnat och är redo att använda igen.
 • Se ”Inspelningsbar tid för filmer” för närmare detaljer om hur länge det är möjligt att filma åt gången. När filminspelningen tar slut kan du spela in en annan film genom att trycka på knappen MOVIE igen. Det kan hända att inspelningen avbryts för att skydda produkten beroende på produktens eller batteripaketets temperatur.
 • När lägesomkopplaren är inställd på (Film) eller eller vid filminspelning kan du inte välja [Lås på AF] för [Fokusområde].
 • När man filmar i [Autoprogram]-läget ställs bländarvärdet och slutartiden in automatiskt och går inte att ändra. Därför kan slutartiden bli kort i en ljus omgivning och motivets rörelser blir kanske inte inspelade på ett smidigt sätt. Det går att spela in motivets rörelser smidigare genom att byta exponeringsläge och justera bländarvärdet och slutartiden.
 • I filminspelningsläge går ISO-känsligheten att ställa in mellan ISO 125 och ISO 12800. Om ISO-värdet är inställt på ett lägre värde än ISO 125 ändras inställningen automatiskt till ISO 125. När filminspelningen är klar återgår ISO-värdet till den gamla inställningen.
 • Om ISO-känsligheten är inställd på [Multi Frame brusred.] ändras inställningen tillfälligt till [ISO AUTO].
 • I filminspelningsläget går det inte att ställa in följande inställningar i [Bildeffekt]. När en filminspelning startar ställs [Av] in tillfälligt.
  • Mjukt fokus
  • HDR-målning
  • Rik ton mono.
  • Miniatyrbild
  • Vattenfärg
  • Illustration
 • Om man riktar kameran mot en extremt stark ljuskälla under filminspelning med en låg ISO-känslighet kan det hända att det markerade området i bilden blir inspelat helt svart.
 • Om visningssättet är inställt på [För sökare] ändras det till [Visa all info] när filminspelningen startar.
 • Använd PlayMemories Home för att importera XAVC S-filmer och AVCHD-filmer till en dator.