Välj lagringsmapp

Om punkten [Mappnamnsformat] är inställd på [Standardformat] och det finns flera olika mappar, går det att välja i vilken mapp på minneskortet som bilderna ska lagras.

  1. MENU(Installation) → [Välj lagringsmapp] → önskad mapp.

OBS!

  • Det går inte att välja mapp när punkten [Mappnamnsformat] är inställd på [Datumformat].