Slutartyp (stillbild)

Det går att ställa in om en mekanisk slutare eller en elektronisk slutare ska användas.

 1. MENU → (Kamerainst.2) → [Slutartyp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Slutarttypen ändras automatiskt efter tagningsförhållandena och slutartiden.
Mekanisk slutare:
Endast den mekaniska slutaren används.
Elektronisk slutare:
Endast den elektroniska slutaren används.

Tips

 • Ställ in [Slutartyp][Auto] eller [Elektronisk slutare] i följande fall.
  • Vid tagning med en snabb slutartid på ljusa ställen som t.ex. utomhus i solsken, på stranden eller i ett snölandskap.
  • När du vill öka hastigheten för kontinuerlig tagning.
 • Ställ in [Slutartyp][Auto] eller [Mekanisk slutare] i följande fall.
  • När du vill använda blixten tillsammans med en snabbare slutartid än 1/100 sekund.
  • När du är oroad över störningar i bilden på grund av motivets eller kamerans rörelser.

OBS!

 • När den elektroniska slutaren används kan det uppstå störningar i bilden beroende på att motivet eller själva kameran rör sig.
 • Vid tagning med den elektroniska slutaren kan det uppstå ljusa och mörka band i bilden vid tagning under flimrande belysning som t.ex. lysrör eller ljusblixtar från andra kameror.
 • I sällsynta fall kan det hända att det hörs ett slutarklick när kameran stängs av även om punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare]. Detta beror dock inte på något fel.
 • I följande fall aktiveras den mekaniska slutaren även om punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare].
  • För att lagra en grundläggande vit färg i läget [Lagra spec.inst.] för [Vitbalans]-inställningen
  • [Ansiktsregistrering]
 • Följande funktioner går inte att använda när punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare].
  • Långexp.brusred
  • Bulb-tagning