Ändra det automatiska läget (Autoläge)

Den här kameran är utrustad med följande två olika automatiska tagningslägen: [Intelligent auto] och [Bättre autojustering]. Du kan ändra det automatiska tagningsläget i förhållande till motivet och efter tycke och smak.

  1. Ställ in lägesomkopplaren på .
  2. MENU(Kamerainst.1) → [Autoläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Intelligent auto:
Används för att ta bilder med automatisk scenigenkänning.
Bättre autojustering:
Används för att ta bilder med automatisk scenigenkänning. I det här läget tar kameran klara och tydliga bilder även för mörka scener och scener i motljus.

OBS!

  • I läget [Bättre autojustering] tar lagringsprocessen längre tid, eftersom produkten skapar en kompositbild. I det läget visas överlappningsikonen och det hörs flera slutarklick, men bara en enda bild lagras.
  • Var noga med att inte flytta kameran innan alla bilderna har hunnit tas i [Bättre autojustering]-läget eller när överlappningsikonen visas.
  • I lägena [Intelligent auto] och [Bättre autojustering] ställs de flesta funktionerna in automatiskt och går inte att ändra själv.