DISP (Kép. megj.) b. (Kijelző/Kereső)

állókép, mozgókép, lassított és gyorsított felvétel

Lehetővé teszi a képernyő-megjelenítési módok kiválasztását, amelyek felvételi módban a DISP (kijelzés beállítása) gombbal választhatók ki.

  1. MENU (Beállítások) → [Működt. testresz.][DISP (Kép. megj.) b.][Kijelző] vagy [Kereső] → kívánt beállítás → [Bevitel].
    A (pipa) jellel jelölt elemek elérhetők.

A menüelem részletei

Alapinf. Megjel. :
Megjeleníti a felvételi információkat.
Nincs inform. :
Nem jeleníti meg a felvételi információkat.
Beállíthatja, hogy fényképezés közben mindig megjelenjenek-e az expozíciós adatok, vagy például az exponáló gomb utolsó használata után egy bizonyos idővel eltűnjenek. ([Expozíció: Be]/[Expoz.: Időtúllépés])
Hisztogram :
Grafikusan jeleníti meg a fényerősség eloszlását.
Szint :
Jelzi, hogy a készülék vízszintben van-e mind előre/hátra (A), mind vízszintes (B) irányban. Ha a készülék minden irányban vízszintes, a jelzés zöld színűvé válik.

Szint megjelenítése

Keresőhöz*:

Csak a felvételi információkat jeleníti meg, a témát nem. Ez a megjelenítési beállítás keresős felvételhez való.

Képernyő ki*:

Fényképezéskor mindig kikapcsolja a képernyőt. A képek lejátszásakor vagy a MENU kezelésekor használható a képernyő. Ez a megjelenítési beállítás keresős felvételhez való.

*Ezek a képernyőmódok csak a [Kijelző] beállítása esetén érhetők el.

Megjegyzés

  • Ha nagy szögben dönti a készüléket előre vagy hátra, nagy lesz a szintezési hiba.
  • A készülék közel ±1° hibahatárral működik, ha a billenést a szintezés korrigálja.
TP1001409374