Fénymérési mód (állókép/mozgókép)

állókép, mozgókép, lassított és gyorsított felvétel

A fénymérési mód kiválasztására szolgál, amely beállítja, hogy a kép mely részletének mérése alapján kerül meghatározásra az expozíció.

 1. MENU (Expozíció/szín) → [Fénymérés][Fénymérési mód] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Több:
A teljes mezőt több mezőre osztva méri az egyes mezőkre jutó fényt, és meghatározza a teljes képernyő megfelelő expozícióját (többmintás fénymérés).
Közép:
A teljes képernyő átlagos fényerejét méri, miközben a hangsúly a képernyő középső területén van (középre súlyozott fénymérés).
Pontszerű:
Csak a fénymérési körön belül mér. Ez az üzemmód a teljes képernyő megadott részének fényerejét méri. A fénymérési kör mérete megválasztható: [Pontszerű: Normál] vagy [Pontszerű: Nagy]. A fénymérési kör pozíciója a [Fénymérő pont] beállításától függ.
Telj. kpernyő átl.:
A teljes kép átlagos fényerejét méri. Az expozíció akkor is stabil marad, ha változik a kompozíció vagy a téma pozíciója.
Megjelölés:
Úgy méri a fényerőt, hogy a hangsúly a képernyő kiemelt területén van. Ez az üzemmód akkor hasznos, ha el akarja kerülni a téma túlexponálását.

Tipp

 • A [Fókuszp. elérés] menüpont alatt a pontszerű fénymérési pont összehangolható a fókuszmezővel.
 • Ha [Több] van kiválasztva, és az [Arc.v. t. fény. mód] beállítása [Be], a fényképezőgép a felismert arcok alapján mér fényerőt.
 • Ha a [Fénymérési mód] beállítása [Megjelölés], és aktiválva van a [D-tart. optim.] funkció, a készülék a kép kis mezőkre osztásával elemzi a fény és az árnyék kontrasztját, és automatikusan korrigálja a fényerősséget és a kontrasztot. Adja meg a beállításokat a felvételi körülményeknek megfelelően.

Megjegyzés

 • A [Fénymérési mód] rögzített értéke [Több] az alábbi felvételi körülmények között:
  • [Intell. autom.]
  • [Jelenet]
  • Az optikai zoomon kívüli zoom funkció használata esetén
 • [Megjelölés] módban a téma sötét lehet, ha a képernyőn van egy világosabb rész.
TP1001384649