A fókuszmező kiválasztása (Fókuszmező)

állókép, mozgókép, lassított és gyorsított felvétel

Állítsa be a fókuszkeret típusát, ha automatikus fókuszálással fényképez. Válassza ki a témának megfelelő módot.

 1. MENU (Fókusz) → [Fókuszmező][Fókuszmező] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Széles:
Automatikusan a képernyőt teljes szélességében kitöltő témára fókuszál. Ha állókép felvételi üzemmódban félig lenyomja az exponáló gombot, zöld keret jelenik meg a fókuszban lévő terület körül.

Terület:
Válasszon egy zónát a képernyőn, amire a fókuszt irányítani akarja, és a készülék automatikusan kiválasztja a fókuszmezőt.

Középre rögzít.:
Automatikusan a kép közepén lévő tárgyra fókuszál. A fókuszrögzítés funkcióval együtt használva elérheti a kívánt kompozíciót.

Pontszerű: L/Pontszerű: M/Pontszerű: S :
Lehetővé teszi a fókuszkeret ráállítását a képernyő kívánt pontjára, és a nagyon kis tárgyakra vagy egy szűk területre való fókuszálást.

Kiterj. pontszerű:
Ha a készüléknek nem sikerül a kiválasztott egyetlen pontra fókuszálnia, a fókusz beállításához a [Pontszerű] körüli fókuszpontokat használja másodlagos prioritási területként.

Követés:
Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF]. Ha az exponáló gombot félig lenyomva tartja, a készülék a kiválasztott autofókusz területen belül követi a tárgyat. Vigye a kurzort a [Fókuszmező] beállítóképernyőn az [Követés] lehetőségre, majd a vezérlőkerék bal/jobb oldalával válassza ki a követni kívánt mezőt. A követés kiindulási területét úgy is a kívánt pontra tudja vinni, hogy a területet [Követés: Terület], [Követés: Pontszerű L]/[Követés: Pontszerű M]/[Követés: Pontszerű S] vagy [Követés: Kiterjesztett pontszerű] pontnak jelöli ki.


Megjegyzés

 • A [Fókuszmező] rögzített értéke [Széles] az alábbi esetekben:
  • [Intell. autom.]
  • [Jelenet]
 • Előfordulhat, hogy folyamatos felvételkészítés közben vagy az exponáló gomb megállás nélküli teljes lenyomása esetén az fókuszmező nincs megvilágítva.
 • Az Állókép/Mozgókép/S&Q tárcsa (Mozgókép) vagy S&Q (S&Q Motion) beállításában, illetve mozgóképfelvétel esetén a [Követés] lehetőség nem választható a [Fókuszmező] alatt.


Példák a fókuszkeret megjelenésére

A fókuszkeret az alábbiak szerint változik.


Nagyobb területre fókuszáláskor

Ilyen a fókuszkeret nagyobb területre fókuszáláskor

Kisebb területre fókuszáláskor

Ilyen a fókuszkeret kisebb területre fókuszáláskor

 • Ha a [Fókuszmező] beállítása [Széles] vagy [Terület], a fókuszkeret a témától és a helyzettől függően váltakozhat a „Nagyobb területre fókuszáláskor” és a „Kisebb területre fókuszáláskor” megjelenő között.
 • Ha A-mount objektívet csatlakoztat felszerelési adapter (LA-EA3 vagy LA-EA5) segítségével (külön megvásárolható), a „Kisebb területre fókuszáláskor” cím alatt ismertetett fókuszkeret jelenhet meg.

Ha a készülék a képernyő teljes tartománya alapján automatikusan beállította a fókuszt

Ilyen a fókuszkeret, ha a készülék a képernyő teljes tartománya alapján automatikusan beállította a fókuszt

 • Fényképezés üzemmódban az optikai zoomon kívüli zoom funkció használata esetén érvénytelenné válik a [Fókuszmező] beállítása, és a fókuszkeret pontozott vonallal jelenik meg. Az automatikus fókusz a középső területre és annak környékére helyezi a hangsúlyt.


A fókuszmező áthelyezése

 • Ha a [Fókuszmező] beállítása [Terület], [Pontszerű] vagy [Kiterj. pontszerű], akkor a [Fókusz norma] funkcióhoz társított gomb megnyomásával úgy fényképezhet, hogy a vezérlőkerék fel/le/balra/jobbra oldalával mozgatja a fókuszkeretet. Ha a fókuszkeretet vissza akarja vinni a képernyő közepére, nyomja meg a (Törlés) gombot a keret mozgatása közben. Ha a vezérlőkerék használatával akarja módosítani a felvételi beállításokat, nyomja meg a [Fókusz norma] funkcióhoz társított gombot.

Tipp

 • Ha a [Fókuszmező] beállított értéke alábbiak egyike, a fókuszkeretet egyszerre nagyobb távolságon mozgathatja, ha az [AF keret moz. mér] opciót [Nagy] értékre állítja.
  • [Pontszerű]
  • [Kiterj. pontszerű]
 • A fókuszkeretet a képernyőn megérintve és elhúzva gyorsan mozgathatja. Ehhez állítsa előbb az [Érintő Vezérlés] opciót [Be] értékre, és állítsa az [Érintőpanel beállít.] / [Fénykép. képernyő] / [Érintő vez. felv. közb.] opciót [Érintő fókusz] értékre.

Megjegyzés

 • A fókuszkeret mozgatása közben nem lehet a vezérlőkerékhez vagy a 2. egyéni gombhoz rendelt funkciókat aktiválni.


A téma ideiglenes követése állóképek és mozgóképek felvételekor (Követés be)

Átmenetileg módosíthatja a [Fókuszmező] beállítását [Követés] értékre, ha lenyomva tartja azt az egyéni gombot, amelyhez a [Követés be] funkció lett rendelve az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióval. A [Követés be] funkció aktiválása előtti [Fókuszmező] beállítás a megfelelő [Követés] beállításra vált.

Példa:

[Fókuszmező] a [Követés be] funkció aktiválása előtt [Fókuszmező] miközben a [Követés be] funkció aktív
[Széles] [Követés: Széles]
[Pontszerű: S] [Követés: Pontszerű S]
[Kiterj. pontszerű] [Követés: Kiterjesztett pontszerű]

Tipp

 • Ha a [Követés be + AF be] vagy a [Követés be + ] funkciót egyéni gombhoz rendelte az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióval, akkor a téma fókuszban tartása érdekében fényképezés közben a követéssel egyidejűleg az automatikus élességállítás is működik, amikor az egyéni gombot lenyomja. Alapértelmezés szerint a [Követés be + AF be] van az AF-ON (AF be) gombhoz társítva.

  [Követés be + AF be]: Követi a fókuszmezőben lévő témát az egyéni gomb megnyomása előtti [Fókuszmező] beállításnak megfelelően.

  [Követés be + ]: Követi a képernyő közepén lévő témát, függetlenül az egyéni gomb megnyomása előtti [Fókuszmező] beállítástól.


Fázisérzékelő AF

Ha az autofókusz területen fázisérzékelő AF-pontok vannak, a készülék együtt használja a fázisérzékelő AF és a kontraszt AF funkciót.

Megjegyzés

 • A fázisérzékelő AF beállítás csak kompatibilis objektívek használata esetén érhető el. Ha a használt objektív nem támogatja a fázisérzékelő AF funkciót, az alábbi funkciók nem használhatók.

  • [Automatikus AF]
  • [AF Követ. érzék.]
  • [AF-témavált. érz.]
  • [AF-átmenet seb.]

  Az is előfordulhat, hogy egy megfelelő, de régebben vásárolt objektívvel rendelkezik, és a fázisérzékelő AF funkció addig nem működik, amíg nem frissíti az objektív szoftverét.

TP1001409396