AF-C mező megj.

állókép

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e fókuszban lévő terület, ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF], és a [Fókuszmező] beállítása [Széles] vagy [Terület].

  1. MENU (Fókusz) → [Fókuszmező][AF-C mező megj.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:
Megjeleníti a fókuszban lévő fókuszterületet.
Ki:
Nem jeleníti meg a fókuszban lévő fókuszterületet.

Megjegyzés

  • Ha a [Fókuszmező] beállításai az alábbiak egyike, a fókuszban lévő terület fókuszkeretei zöld színűre változnak:
    • [Középre rögzít.]
    • [Pontszerű]
    • [Kiterj. pontszerű]
TP1001412364