WPS benyom

Ha a hozzáférési ponton van Wi-Fi Protected Setup (WPS) gomb, akkor a hozzáférési pont egyszerűen regisztrálható a készülékhez.

A hozzáférési pont funkcióival és beállításaival kapcsolatban további részleteket a hozzáférési pont használati útmutatójában talál, illetve segítséget kérhet a hozzáférési pont rendszergazdájától.

Előbb állítsa az [Wi-Fi kapcsolat] opciót [Be] értékre.

  1. MENU (Hálózat) → [Wi-Fi][WPS benyom].
  2. Nyomja meg a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gombot a csatlakoztatandó hozzáférési ponton.

Megjegyzés

  • A [WPS benyom] funkció csak akkor működik, ha a hozzáférési pont biztonsági beállításainál WPA vagy WPA2 protokoll lett megadva, és a hozzáférési pont támogatja a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gombos módot. Ha csak WEP vagy WPA3 biztonsági protokoll lett megadva, vagy a hozzáférési pont nem támogatja a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gombos módot, végezze el a [Csatlak. pont beállít.] műveletet.
  • A környezeti feltételektől – például a fal anyagától, akadályoktól vagy a készülék és a hozzáférési pont közötti átvitelt zavaró rádióhullámoktól – függően előfordulhat, hogy a kapcsolat nem jön létre, vagy a kommunikációs távolság megrövidül. Ilyen esetben helyezze át a készüléket, vagy vigye közelebb a készüléket a hozzáférési ponthoz.
TP1001384656