A fényképezőgép kezelése számítógépről (PC távkapcsolat fun.)

A fényképezőgép Wi-Fi vagy USB-kapcsolaton keresztül vezérelhető számítógépről, és ennek köszönhetően használhatók olyan funkciók, mint a fényképezés és a képek másolása a számítógépre.

Ha a fényképezőgép csatlakozik egy okostelefonhoz, akkor nem vezérelheti a fényképezőgépet számítógépről. Előtte ellenőrizze, hogy a fényképezőgép nincs-e okostelefonhoz csatlakoztatva.

A [PC távkapcsolat fun.] funkcióval kapcsolatos részleteket lásd a következő URL címen:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/l/instruction/4_1_connection/index.php

Az alábbiakban bemutatjuk a fényképezőgép és a számítógép Wi-Fi hozzáférési ponton keresztüli Wi-Fi kapcsolattal történő csatlakoztatását. Egyéb csatlakozási mód használata esetén lásd: „A fényképezőgép és a számítógép csatlakoztatása Wi-Fi hozzáférési pont nélkül”.


 1. A fényképezőgép Wi-Fi hozzáférési ponthoz csatlakoztatásához válassza a következőket: MENU (Hálózat) → [Wi-Fi][Wi-Fi kapcsolat][Be].
  • Csatlakoztassa a számítógépet ugyanahhoz a Wi-Fi hozzáférési ponthoz.
 2. Válassza a következőket: MENU (Hálózat) → [Csatl./PC távk.][PC távkapcsolat fun.][PC távkapcsolat][Be].
 3. A [Hozzáf. hit. info] lehetőséggel olyan információkat jeleníthet meg, mint a felhasználónév, a jelszó vagy az ujjlenyomat.
  • Az információkat a következő lehetőség kiválasztásával ellenőrizheti: MENU (Hálózat) → [Hálózat beállítása][Hozzáf. hit. info].
 4. Indítsa el az Imaging Edge Desktop (Remote) programot a számítógépen, majd adja meg és erősítse meg a hozzáférés hitelesítési információit.
  Most már működtetheti a fényképezőgépet a(z) Imaging Edge Desktop (Remote) segítségével.

A menüelem részletei

PC távkapcsolat:
Beállítja, hogy használja-e a [PC távkapcsolat] funkciót. ([Be] / [Ki])
Összepárosítás:
Ha a [Hozzáférési hitelesít.] funkció használata nélkül csatlakozik Wi-Fi hozzáférési ponton keresztül, párosítsa a fényképezőgépet a számítógéppel.
Wi-Fi Direct infók.:
Információkat jelenít meg a számítógép és a fényképezőgép Wi-Fi Direct-kapcsolattal történő egymáshoz csatlakoztatásával kapcsolatban.


A fényképezőgép és a számítógép csatlakoztatása Wi-Fi hozzáférési pont nélkül

Wi-Fi Direct-kapcsolat esetén

Használja a fényképezőgépet hozzáférési pontként, és csatlakoztassa a számítógépet közvetlenül a Wi-Fi-n keresztül a fényképezőgéphez.

A fényképezőgép Wi-Fi csatlakozási információinak (SSID és jelszó) megjelenítéséhez válassza a következőket: MENU(Hálózat) → [Csatl./PC távk.][PC távkapcsolat fun.][Wi-Fi Direct infók.]. Csatlakoztassa egymáshoz a számítógépet és a fényképezőgépet a fényképezőgépen megjelenített Wi-Fi csatlakozási információk segítségével.

USB-kábellel történő csatlakoztatáskor

Csatlakoztassa a fényképezőgép USB Type-C csatlakozóját a számítógéphez egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-kábellel.

Ezután válassza ki a [Távoli fel. (PC távkapcsolat)] lehetőséget a fényképezőgépen megjelenő képernyőn.

Tipp

 • A [Csatl./PC távk.] alatt, a [Távoli felvételi beáll.] képernyőn beállíthatja az állóképek mentési célmappáját és formátumát a PC-távkapcsolattal történő fényképezéshez.
 • Ha a [Hozzáférési hitelesít.] beállított értéke [Ki], és Wi-Fi hozzáférési ponton keresztül csatlakozik, párosítania kell a fényképezőgépet a számítógéppel. Válassza a MENU (Hálózat) → [Csatl./PC távk.][PC távkapcsolat fun.][Összepárosítás] lehetőséget az 1. lépés után, majd párosítsa a fényképezőgépet és a számítógépet az Imaging Edge Desktop (Remote) program segítségével a számítógépen. A fényképezőgép inicializálásakor a párosítási adatok törlődnek.
TP1001416330