Érintőpanel beállít.

állókép, mozgókép, lassított és gyorsított felvétel

A képernyőn módosíthatja az érintőképernyő-műveletekkel kapcsolatos beállításokat.

  1. MENU → (Beállítások) → [Érintő vezérlés][Érintőpanel beállít.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Fénykép. képernyő:
Fénykép. képernyő: Beállíthatja, hogy engedélyezve legyen-e az érintő vezérlés a felvételi képernyőn. ([Be] / [Ki])
Láblécikon érintése: Beállíthatja, hogy engedélyezi-e a felvételi készenlét képernyő alján lévő láblécikonok érintő vezérlését. ([Be] / [Ki])
Pöccintés jobbra: Beállíthatja, hogy milyen művelet történjen, amikor jobbra seper a felvételi készenlét képernyőn. ([Ikon helye: bal] / [Ikon helye: B, J] / [Ki])
Pöccintés balra: Beállíthatja, hogy milyen művelet történjen, amikor balra seper a felvételi készenlét képernyőn. ([Ikon helye: jobb] / [Ikon helye: B, J] / [Ki])
Pöccintés felfelé: Beállíthatja, hogy milyen művelet történjen, amikor felfelé seper a felvételi készenlét képernyőn. ([Fn menü megny] / [Ki])
Érintő vez. felv. közb.: Beállíthatja, hogy milyen művelet történjen, amikor megérint egy témát a felvételi képernyőn. ([Érintő fókusz] / [Érintő követés] / [Érintő exponálás] / [Érintő AE] / [Ki])
Ikon megford. mon.: Beállíthatja, hogy az érintéses funkcióikonok bal és jobb oldali helyzete a képernyő helyzetének megfelelően megforduljon-e, amikor a képernyőt megfordítják. ([Megfordítás] / [Nincs megfordítás])
Visszajátszás képer.:
Beállíthatja, hogy engedélyezve legyen-e az érintő vezérlés a lejátszás képernyőn. ([Be] / [Ki])
Menü képernyő:
Beállíthatja, hogy engedélyezve legyen-e az érintő vezérlés a menüképernyőn. ([Be] / [Ki])

Tipp

  • A vezérlőkerék bal/jobb oldalának megnyomásával kiválaszthatja, hogy a készülék egyidejűleg végrehajtson-e [Érintő AE] műveletet, ha az [Érintő vez. felv. közb.] beállítása [Érintő fókusz] / [Érintő követés] / [Érintő exponálás]. Az [Érintő AE] művelet lehetővé teszi a fényerő finomhangolását az érintés után megjelenő fényerő-beállító csúszka eltolásával.

Megjegyzés

  • Az [Érintőpanel beállít.] beállításaitól függetlenül a felvétel közbeni érintő vezérlés le van tiltva a következő helyzetekben:
    • ha az [Érintő Vezérlés] beállítása [Ki]
    • ha az [É.képernyő/É.felület] beállítása [Csak érintőfel.]
  • A fényerőt nem lehet finomhangolni a fényerő-beállító csúszka használatával, ha az [Érintő vez. felv. közb.] beállított értéke [Érintő exp.+AE].
TP1001421738