Szerzői jog info.

Szerzői jogi információkat adhat az állóképekhez.

  1. MENU (Felvétel) → [Fájl][Szerzői jog info.] → kívánt beállítás.
  2. A [Fényképész megad.] vagy a [Szerzői j. tul. megad.] lehetőség választásakor egy billentyűzet jelenik meg a képernyőn. Írja be a kívánt nevet.

    A [Fényképész megad.] és a [Szerzői j. tul. megad.] mezőbe csak alfanumerikus karaktereket és szimbólumokat lehet írni. Legfeljebb 46 karakter írható be.

A menüelem részletei

Ír szerzői jog info.-t:
Beállíthatja, hogy legyenek-e szerzői jogi információk hozzáadva. ([Be]/[Ki])
  • [Be] választása esetén a (Copyright) ikon látható a felvételi képernyőn.
Fényképész megad.:
Beállíthatja a fényképész nevét.
Szerzői j. tul. megad.:
Beállíthatja a szerzői jog jogosultjának nevét.
Szerzői j. info. megj.:
Megjeleníti az aktuális szerzői jogi információkat.

Megjegyzés

  • A szerzői jogi információkat tartalmazó képek lejátszásakor a (Copyright) ikon jelenik meg.
  • A [Szerzői jog info.] jogosulatlan használatának megelőzése érdekében a fényképezőgép továbbadása előtt törölje a [Fényképész megad.] és a [Szerzői j. tul. megad.] mező tartalmát.
  • A Sony nem vállal felelősséget a [Szerzői jog info.] használatából eredő problémákért vagy károkért.
TP1001409479