Fn (Funkció) gomb

Ha megnyomja az Fn (funkció) gombot felvétel közben, a képernyőn megjelenik egy olyan menü (funkció menü), amely gyakran használt funkciókat (például a képtovábbítási mód vagy fókuszmód) tartalmaz, lehetővé téve a funkciók gyors előhívását.

Példa a funkció menüre

A megjelenített elemek a fényképezőgép állapotától függően különböznek.

A funkció menü képernyőjét mutató ábra

Tipp

 • A MENU (Beállítások) → [Működt. testresz.][Fn menü beállításai] menüponttal regisztrálhatja kedvenc funkcióit a funkció menüben. 12 funkciót regisztrálhat állóképek készítéséhez és külön 12 funkciót mozgóképek készítéséhez.
 • Ha az [Érintő Vezérlés] beállított értéke [Be], és az [Érintőpanel beállít.] alatt a [Fénykép. képernyő] beállított értéke [Be], a Funkció menü képernyőjén engedélyezett az érintő vezérlés.
 • Ha az [Érintő Vezérlés] beállított értéke [Be], és az [Érintőpanel beállít.] alatt a [Fénykép. képernyő] beállított értéke [Be], az [Fn menü beállításai] menü a Funkció menü ikonjának nyomva tartásával is megnyitható.
 • Ha a [Fénykép. képernyő] alatt a [Pöccintés felfelé] beállítása [Fn menü megny], a Funkció menü megjeleníthető érintéssel, a felvételkészítés képernyőn végzett gyors felfelé sepréssel.
 • A funkció menü bezárásához seperjen lefelé a funkció menün kívüli területről, vagy érintse meg a funkció menün kívüli területet.
 1. A vezérlőkerék DISP gombjának nyomogatásával állítsa be a megjelenítési üzemmódot egy értékre, de ne a [Keresőhöz] értékre.
 2. Nyomja meg az Fn (Funkció) gombot.

 3. A beállítandó funkció kiválasztásához nyomja meg a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobb oldalát.

 4. Az első tárcsa forgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
  • Bizonyos funkciók az L hátsó tárcsa vagy az R hátsó tárcsa használatával finomhangolhatók.

Az Fn gomb használata [Keresőhöz] kijelzésnél

Ha megnyomja az Fn gombot, amikor a képernyő kijelzésének beállítása [Keresőhöz], közvetlenül kezelheti a megváltoztatni kívánt elemeket.


Automatikus módban

Kép a képernyőről Automata módban


P/A/S/M módban

Kép a képernyőről P/A/S/M üzemmódban

 • A kijelzőtartalom és az elemek elhelyezkedése az ábrákon csak tájékoztató jellegű, a tényleges kijelzés ettől eltérhet.


Beállítások megadása a megfelelő beállítóképernyőkön

Válassza ki a kívánt funkció ikonját, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét. Megjelenik a funkció beállítóképernyője. A kezelési útmutatót (A) követve végezze el a beállítást.

A kezelési útmutató helyét jelző kép

Megjegyzés

 • A [Keresőhöz] képernyőn szürkén megjelenő elemek nem módosíthatók az Fn gomb megnyomásával.
 • Néhány beállítás, például a [Kreatív megj.] és a [Képtulajdonságok] beállítás nem kezelhető a [Keresőhöz] képernyőn, csak akkor, ha belép a megfelelő beállítóképernyőre.
TP1001384588