HDMI kim. beáll. (mozgókép)

Beállíthatja a mozgóképfelvételkor egy HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott külső felvevőre/lejátszóra küldött video- és hangkimenetet.
4K mozgóképek vagy RAW mozgóképek küldésekor a kimenethez használjon prémium nagysebességű HDMI-kábelt (külön megvásárolható).

 1. MENU (Beállítások) → [Külső kimenet][HDMI kim. beáll.] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

HDMI-kim. felv. adath.:
Beállíthatja, hogy rögzítsen-e mozgóképeket a fényképezőgép a memóriakártyájára HDMI-kimenet közben.
[Be]: A fényképezőgép a memóriakártyájára rögzíti a mozgóképeket, ugyanakkor a mozgóképeket a HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközre is elküldi. A küldött mozgókép színmélysége a [Mozgókép-beáll.] alatt elérhető [Rögzítési Beállít.] beállítástól függ.
[Ki (HDMI csak)]: A fényképezőgép nem rögzíti a mozgóképeket a memóriakártyájára, és a mozgóképeket csak a HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközre küldi el.
Kimeneti felbontás:
Beállíthatja a HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközre küldött kép felbontását, ha a [HDMI-kim. felv. adath.] beállítása [Be], a [RAW kimenet] beállítása pedig [Ki]. ([Automatikus] / [2160p] / [1080p] / [1080i])
4K kimenet beá.(HDMI):
Beállíthatja a HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközre küldött 4K mozgókép felbontását, ha a [HDMI-kim. felv. adath.] beállítása [Ki (HDMI csak)], és a [RAW kimenet] beállítása [Ki]. ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])
RAW kimenet:
Beállítja, hogy a készülék küldjön-e RAW mozgóképeket HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott RAW-kompatibilis eszközökre. ([Be] / [Ki])
RAW kimenet beállításai:
Beállíthatja a képsebességet arra az esetre, amikor a készülék RAW mozgóképeket küld egy HDMI-kapcsolattal csatlakozó RAW-kompatibilis eszközre. ([60p] / [50p] / [30p] / [25p] / [24p])
Time Code kimenet:
Beállíthatja, hogy a készülék elküldje-e az időkódot és a felhasználói bitet egy HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközre. ([Be] / [Ki])
A készülék digitális adatok formájában küldi el az időkód információit, nem képernyőn megjelenő kép formájában. A csatlakoztatott eszköz a digitális adatokból kiolvashatja az időadatokat.
REC vezérlés:
Beállíthatja, hogy a külső felvevőn/lejátszón a távfelvétel elinduljon vagy leálljon-e a fényképezőgép működtetésével, amikor a fényképezőgép külső felvevőhöz/lejátszóhoz van csatlakoztatva. ([Be] / [Ki])
4ch hangkimenet:
Ha 4 csatornán rögzít hangot, beállíthatja a HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközökre küldött audiocsatornák kombinációját.
[CH1/CH2]: Hang továbbítása a 1. csatornáról az L (bal) oldalra és a 2. csatornáról az R (jobb) oldalra.
[CH3/CH4]: Hang továbbítása a 3. csatornáról az L (bal) oldalra és a 4. csatornáról az R (jobb) oldalra.

Tipp

 • Ha a [REC vezérlés] beállítása [Be], a (STBY) jelzés jelenik meg, ha a felvételi parancs készen áll a külső felvevőnek/lejátszónak történő elküldésre, és (REC) jelzés jelenik meg, ha a készülék felvételi parancsot küldött a külső felvevőnek/lejátszónak.
 • A hangot a fényképezőgép akkor is a [4ch hangkimenet] beállítás szerint továbbítja, ha HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközre küld 4-csatornás mozgóképet.
 • Ha RAW mozgóképeket HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközre küld, a [Log felvétel beállít.] alatt a [Log felvétel] opciót állítsa [Be (Rugalmas ISO)] értékre. A [Log felvétel beállít.] alatt a [Színspektrum] beállítását alkalmazza a készülék HDMI-kapcsolattal továbbított RAW mozgóképekre.

Megjegyzés

 • RAW mozgóképeket nem lehet rögzíteni a fényképezőgép memóriakártyájára.
 • Lassított/gyorsított felvétel közben a [HDMI-kim. felv. adath.] opció rögzített értéke [Be], a [RAW kimenet] opció rögzített értéke [Ki]. 4K mozgóképeket nem lehet HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközre küldeni anélkül, hogy a mozgóképek memóriakártyára lennének rögzítve. RAW mozgóképeket sem lehet kimenetre küldeni.
 • Ha a [HDMI-kim. felv. adath.] beállítása [Ki (HDMI csak)], vagy ha a fényképezőgép RAW mozgóképeket küld a kimenetre, a [HDMI info. megjelen.] értéke ideiglenesen [Ki] lesz.
 • Ha a [HDMI-kim. felv. adath.] beállítása [Ki (HDMI csak)], a számláló nem lép előre (nem számolja a tényleges felvételi időt), amíg külső felvevő vagy lejátszó készülék rögzíti a mozgóképet.
 • Ha a [Log felvétel beállít.] alatt a [Log felvétel] beállítása [Ki], a [RAW kimenet] opció rögzített értéke [Ki] lesz.
 • A [Kimeneti felbontás] beállításától függetlenül a HDMI kimeneti felbontása 1080 lesz a következő esetekben.*
  • Ha a [Log felvétel] beállítása a [Log felvétel beállít.] alatt nem [Ki].
  • Ha a [Képtulajdonságok] beállítása PPLUT1–PPLUT4

   *Ha azonban a [HDMI-kim. felv. adath.] beállítása [Ki (HDMI csak)], vagy a [RAW kimenet] beállítása [Be], a videokimenet 4K formátumú.

 • A [REC vezérlés] olyan külső felvevőkkel/lejátszókkal használható, amelyek támogatják a [REC vezérlés] funkciót.
 • Ha a [Time Code kimenet] beállítása [Ki], a [REC vezérlés] beállítás nem választható.
 • A felvevő/lejátszó beállításától vagy állapotától függően előfordulhat, hogy a (REC) jelzés megjelenése ellenére sem működik megfelelően a külső felvevő/lejátszó. Használat előtt ellenőrizze, hogy a külső felvevő/lejátszó megfelelően működik-e.
 • Ha a [Time Code kimenet] beállított értéke [Be], akkor előfordulhat, hogy a képek átvitele a tévékészülékre vagy a felvevőeszközre nem lesz megfelelő. Ebben az esetben a [Time Code kimenet] opciót állítsa be [Ki] értékre.
 • 4 csatornán nem lehet hangot továbbítani HDMI-kapcsolattal csatlakozó eszközökre.
 • A gamma S-Log3 értéken van rögzítve RAW kimenet során. [Gamma kijelz. segéd] [Be], [Gamma kij. seg. típ.] [Automatikus] vagy [S-Log3→709(800%)] beállítással a normál gammával egyenértékű kontrasztot reprodukálhat.
 • Amikor RAW mozgóképet küld a kimenetre, az [Aktív] lehetőség nem használható a [SteadyShot] beállítási értékeként.
TP1001417997