Időköz felv. funk.

állókép

Állóképeket készíthet automatikus ismétléssel, előre beállított ismétlési időközzel és felvételi számmal (időköz felvétel). Az Imaging Edge Desktop (Viewer) számítógépes szoftverrel az időköz felvétellel készített állóképekből időmúlásos mozgóképet készíthet.


Az időmúlásos mozgóképekkel kapcsolatos részleteket lásd az Imaging Edge Desktop támogatási oldalon.

https://www.sony.net/disoft/help/


A fényképezőgéppel rögzített időmúlásos mozgóképekkel kapcsolatos részleteket lásd: „ Felvételi mód (S&Q/időmúlásos)” és „ Gyors. felv. beáll. ”.


 1. MENU (Felvétel) → [Képtovább. mód][Időköz felv. funk.][Időköz felvétel][Be].
 2. MENU (Felvétel) → [Képtovább. mód][Időköz felv. funk.] → Válassza ki a beállítandó elemet, majd a kívánt beállítást.
 3. Nyomja meg az exponáló gombot.

  Ha a beállított [Felvétel kezdési idő] időtartam letelik, elindul a felvétel.

  • Ha a [Felvételek száma] alatt beállított számú felvétel kész, a fényképezőgép visszatér az időköz fényképezés felvételi készenlét képernyőjére.

A menüelem részletei

Időköz felvétel:
Beállíthatja, hogy időköz felvétellel akar-e fényképezni. ([Ki]/[Be])
Felvétel kezdési idő:
Beállíthatja, hogy az exponáló gomb megnyomása és az időköz felvétel kezdete között mennyi idő teljen el. (1 másodperc és 99 perc 59 másodperc között)
Felvételi időköz:
Beállíthatja a felvételi időközt (két expozíció indítása közötti idő). (1 másodperc és 60 másodperc között)
Felvételek száma:
Beállíthatja az időköz felvételek kívánt számát. (1 és 9 999 felvétel között)
AE követési érzék.:
Beállíthatja az automatikus expozíció követési érzékenységét a megvilágítás változásának függvényében időköz felvétel során. Ha az [Alacsony] lehetőséget választja, az időköz felvétel közben az expozíció változása fokozatosabb lesz. ([Magas]/[Közepes]/[Alacsony])
Zár típus időközben:
Beállíthatja a zártípust időköz felvételhez. ([Mechanikus zár]/[Elektronikus zár])
Felvételi időköz első.:
Beállíthatja, hogy elsőbbséget élvezzen-e a felvételi időköz, ha az expozíciós mód [Autom. Program] vagy [Rekesz elsőbbs.], és a zársebesség meghaladja a [Felvételi időköz] alatt beállított időt. ([Ki]/[Be])

Tipp

 • Ha időköz felvétel közben megnyomja az exponáló gombot, a fényképezőgép visszatér az időköz fényképezés felvételi készenlét képernyőjére.
 • A normál fényképezési módhoz való visszatéréshez állítsa az [Időköz felvétel] opciót [Ki] értékre.
 • Ha a felvétel indulásakor megnyom egy olyan gombot, amelyhez az alábbi funkciók egyike van rendelve, akkor az a funkció az időköz felvétel során a gomb lenyomva tartása nélkül is aktív lesz.
  • [AEL tartás]
  • [ AEL tartás]
  • [AF/MF választó rögz]
  • [AF mező reg. tartva]
  • [AWB Zár tartás]
 • Ha a [Csoportként jel. meg] opciót [Be] értékre állítja, az időköz felvétel funkcióval készített állóképek csoportokban jelennek meg.
 • Az időköz felvétellel felvett állóképek folyamatosan lejátszhatók a fényképezőgéppel. Ha az állóképekből mozgóképet akar készíteni, megtekintheti az előnézetét.

Megjegyzés

 • Az akkumulátor töltöttsége és a felvételi adathordozón lévő hely függvényében előfordulhat, hogy a beállított számú felvételt nem lehet elkészíteni. A felvétel közben használjon USB áramellátást és elegendő szabad hellyel rendelkező memóriakártyát.
 • Ha a felvételi időköz rövid, a fényképezőgép könnyen felmelegedhet. A környezeti hőmérséklettől függően előfordulhat, hogy nem tudja felvenni a beállított számú képet, mert a fényképezőgép a készülék védelme érdekében leállítja a felvételt.
 • Időköz felvétel közben (beleértve az exponáló gomb megnyomása és a felvétel kezdete között eltelt időt) a vonatkozó felvételi beállítóképernyőn vagy a MENU képernyőn nem lehet semmit módosítani. Bizonyos beállításokat azonban – például a zársebességet – beállíthat a testreszabott tárcsa vagy a vezérlőkerék használatával.
 • Időköz felvétel közben az auto visszanézés nem jelenik meg.
 • A [Zár típus időközben] beállítása [Elektronikus zár] alapértelmezés szerint, függetlenül a [Zár típus] beállításától.
 • Az időköz felvétel funkció nem választható a következő esetekben:
  • A felvételi mód beállítása [Intell. autom.]
  • A [Pixel eltol. több felv.] beállítása nem [Ki]
TP1001415592