Érintéses funkcióikonok

Egyes funkciókhoz érintő vezérlést lehetővé tevő ikonok tartoznak (érintéses funkcióikonok). Az ikonok megérintésével végrehajthatja vagy módosíthatja a funkciók beállításait.

Az érintéses funkcióikonok használatának beállításai

  • [Érintő Vezérlés]: [Be]
  • [Fénykép. képernyő] az [Érintőpanel beállít.] alatt:
    • Állítsa a [Fénykép. képernyő] opciót [Be] értékre.
    • [Pöccintés jobbra] vagy [Pöccintés balra] → kívánt beállítás.

Az érintéses funkcióikonok megjelenítése/elrejtése

Seperjen jobbra vagy balra a felvételi készenlét képernyőn. Az érintéses funkcióikonok a képernyő bal és jobb oldalán jelennek meg a [Fénykép. képernyő] alatti [Pöccintés jobbra] és [Pöccintés balra] beállításnak megfelelően.

Az érintéses funkcióikonok elrejtéséhez seperjen a képernyőn az ikonok megjelenítésének irányával ellentétes irányba.

Példák az érintéses funkcióikonok megjelenésére és az egyes ikonok funkcióira

A példákban a megjelenítés úgy van beállítva, hogy az ikonok a bal és a jobb oldalon is megjelenjenek.

Fényképezés közben

Bal oldali ikonok: Felvételi mód, Képtovább.mód, Fókuszmező, Fehéregyensúly, Kreatív megj.*

Jobb oldali ikonok: Fényképfelvétel indítása, mozgóképfelvétel indítása, Felismerési cél váltás, Érintő vez. felv. közb., váltás a lejátszás képernyőre**

*Ha a felvételi mód beállítása [Intell. autom.] vagy [Jelenet], az ikon módosul a (képbeállítás) beállítás ikonjára.

**A felvétel jel gomb a fényképezési üzemmódban indított mozgóképfelvétel közben is megjelenik, így felvétel jelek állíthatók be a rögzítendő mozgóképhez.


Mozgóképfelvétel közben

Bal oldali ikonok: Felvételi mód, Önkioldó, Fókusz mód, Képtulajdonságok, Kreatív megj.*

Jobb oldali ikonok: Mozgóképfelvétel indítása, Fókusztérkép, Felismerési cél váltás, Érintő vez. felv. közb., váltás a lejátszás képernyőre**

*Ha a felvételi mód beállítása [Intell. autom.], az ikon módosul a (képbeállítás) beállítás ikonjára.

**A felvétel jel gomb megjelenik mozgóképfelvétel közben, így felvétel jelek állíthatók be a rögzítendő mozgóképhez.

Tipp

  • Ha a MENU(Beállítások) → [Érintő vezérlés][Érintőpanel beállít.][Visszajátszás képer.] beállítása [Be], a lejátszás képernyőn az érintéses funkcióikonok mindig megjelennek.
  • Ha a MENU(Beállítások) →[Érintő vezérlés][Érintőpanel beállít.][Fénykép. képernyő][Ikon megford. mon.] opciót [Megfordítás] értékre állítja be, akkor beállíthatja, hogy a felvételkészítés képernyő bal és jobb oldali ikonjai átkerüljenek-e a másik oldalra, amikor a képernyőt megfordítják.
TP1001423520