Hozzáf. hit. beáll.

Titkosítja a kommunikációt a fényképezőgép és az eszköz között, amikor távkapcsolattal készít felvételeket vagy helyez át képeket okostelefonnal, vagy amikor a PC remote funkcióval csatlakozik.

  1. MENU(Hálózat) → [Hálózat beállítása][Hozzáf. hit. beáll.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Hozzáférési hitelesít.:
Beállíthatja, hogy titkosítva legyen-e a kommunikáció hozzáférés-hitelesítéssel. ([Be] / [Ki])
Felhasználó:
Beállíthatja a felhasználónevet a hozzáférés-hitelesítéshez.
Jelszó:
Beállíthatja a jelszót a hozzáférés-hitelesítéshez.
Jelszó létrehozása:
Automatikusan létrehoz egy jelszót a hozzáférés-hitelesítéshez.

Megjegyzés

  • Ha a [Hozzáférési hitelesít.] beállított értéke [Ki], a kommunikáció a kapcsolat SSH-hitelesítése vagy titkosítása nélkül történik, így annak tartalmát lehallgathatják, vagy a fényképezőgéphez illetéktelenek is hozzáférhetnek.
  • Mielőtt a fényképezőgépet okostelefonhoz vagy számítógéphez csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a [Hozzáférési hitelesít.] opció nem lett-e véletlenül [Ki] értékre állítva.
  • A [Hozzáf. hit. beáll.] felhasználóneve és jelszava automatikusan jön létre, beállítása a fényképezőgép megvásárlásakor történik. Amikor beállítja saját felhasználónevét és jelszavát, ügyeljen arra, hogy mások ne szerezhessék meg.
  • A [Hozzáf. hit. beáll.] jelszavának megadásakor állítson be olyan karakterláncot, amely elég hosszú ahhoz, hogy mások ne tudják könnyen kitalálni, és tartsa titokban.
  • Ha megjeleníti a jelszót annak beírásakor, akkor fennáll annak a veszélye, hogy az mások birtokába jut. A megjelenítés előtt győződjön meg arról, hogy senki sem tartózkodik a közelben.
  • Inicializálja a fényképezőgépet, mielőtt kölcsönadná vagy elajándékozná.
  • A [Felhasználó] megadásakor egy legfeljebb 16 karakterből/szimbólumból álló alfanumerikus karakterláncot állítson be.
  • A [Jelszó] megadásakor egy 8-16 karakter hosszú, betűket és számokat tartalmazó alfanumerikus karakterláncot állítson be.
TP1001423337