Gamma kij. seg. típ.

állókép, mozgókép, lassított és gyorsított felvétel

Kiválaszthatja a [Gamma kijelz. segéd] átalakítási típusát.

 1. MENU (Beállítások) → [Kijelzés beállítása][Gamma kij. seg. típ.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Automatikus:
 • A képeket a [Képtulajdonságok] alatt beállított gammának és színmódnak megfelelő hatásokkal jeleníti meg.
  • Ha a gamma beállítása [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
  • Ha a gamma beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3], és a színmód beállítása [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
  • Ha a gamma beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3], és a színmód beállítása [709]: [HLG(709)]
 • [HLG(BT.2020)] hatással jeleníti meg a képeket, ha HLG állóképeket készít [HLG-állóképek] [Be] beállítással.
 • [S-Log3→709(800%)] hatással jeleníti meg a képeket, ha RAW mozgóképeket HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközön jelenít meg mozgóképfelvétel közben.
S-Log3→709(800%):
S-Log3 gammával jeleníti meg a képeket, így a kontraszt ITU709 (800%) egyenértékű lesz.
HLG(BT.2020):
A képek megjelenítése előtt a képernyő vagy a kereső képminőségét úgy állítja be, hogy megközelítse a [HLG(BT.2020)]-kompatibilis képernyők képminőségét.
HLG(709):
A képek megjelenítése előtt a képernyő vagy a kereső képminőségét úgy állítja be, hogy megközelítse a [HLG(709)]-kompatibilis képernyők képminőségét.

Tipp

 • Ha a [Gamma kij. seg. típ.] funkciót egy kívánt gombhoz rendeli az [Egy.gomb/tárcsab] vagy az [Egy.gomb/tárcsab] funkcióval, akkor váltani tudja a [Gamma kij. seg. típ.] beállítást.

Megjegyzés

 • Ha lejátszás közben a [Gamma kijelz. segéd] beállítása [Automatikus], hatás jelenik meg a képen, a következőképpen:
  • [HLG], [HLG1], [HLG2], vagy [HLG3] mozgóképfelvételek lejátszása esetén: A színmódtól függően [HLG(BT.2020)] vagy [HLG(709)] hatással jelenik meg a kép.
  • Ha a lejátszott HLG állókép felvételekor a [HLG-állóképek] beállítás [Be] volt: A kép [HLG(BT.2020)] hatással jelenik meg.
  • RAW mozgóképek HDMI-kapcsolattal csatlakoztatott eszközön történő lejátszásakor: A kép [S-Log3→709(800%)] hatással jelenik meg.
  Más esetekben a mozgóképek a [Képtulajdonságok] alatti gamma beállítás és színmód szerint jelennek meg.
TP1001417966