A fényképezőgép és/vagy memóriakártya kölcsönadása, továbbadása vagy leselejtezése (megjegyzések a személyes adatok védelmével kapcsolatban)

A funkcióktól és a fényképezőgép beállításaitól függően előfordulhat, hogy fontos információk vannak tárolva a fényképezőgépen és/vagy a memóriakártyán.

Mielőtt kölcsönadná, továbbadná vagy leselejtezné a fényképezőgépet és/vagy a memóriakártyát, feltétlenül olvassa el az alábbiakat, és feltétlenül végezze el az itt felsorolt teendőket.

Megjegyzések a fényképezőgép kölcsönadásával, továbbadásával vagy leselejtezésével kapcsolatban

Ha a fényképezőgépet kölcsönadja, továbbadja vagy leselejtezi, a személyes információk védelme érdekében végezze el a következőket.

  • Válassza a következőket: MENU (Beállítások) → [Beáll. vissz/ment][Beállít. visszaállítása][Gyári beállítás].

Megjegyzések a memóriakártya kölcsönadásával, továbbadásával vagy leselejtezésével kapcsolatban

Előfordulhat, hogy a [Formázás] vagy a [Töröl] parancs végrehajtása a fényképezőgépen vagy a számítógépen nem törli teljesen a memóriakártyán lévő adatokat. Javasoljuk, hogy adattörlő szoftver segítségével teljesen törölje le róla az adatokat, mielőtt a memóriakártyát kölcsönadná vagy továbbadná valakinek. A memóriakártya leselejtezésekor javasoljuk, hogy fizikailag semmisítse meg azt.

Megjegyzések a hálózati funkciókkal kapcsolatban

Ha hálózati funkciókat használ, a használati környezettől függően a hálózaton keresztül illetéktelenek is hozzáférhetnek a fényképezőgéphez. Például a fényképezőgéphez való jogosulatlan hozzáférés előfordulhat olyan hálózati környezetben, amelyhez egy másik hálózati eszköz csatlakozik, illetve engedély nélkül csatlakozhat. A Sony nem vállal felelősséget az ilyen hálózati környezetekhez való csatlakozásból eredő veszteségekért vagy károkért.

Megjegyzések a helyinformációkkal kapcsolatban

Ha az internetre feltölti és ott megosztja a fényképezőgéppel készített állóképeket vagy mozgóképeket, miközben a helyadatok össze vannak kapcsolva az erre szolgáló okostelefon-alkalmazással, akkor véletlenül felfedheti a helyadatokat egy harmadik félnek. Ha nem akarja, hogy harmadik fél megszerezze a helyadatokat, kapcsolja ki a [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] funkciót az erre szolgáló alkalmazásban.

Figyelmeztetés a szerzői jogokra vonatkozóan

A televíziós műsorok, filmek, videokazetták és egyéb anyagok szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Az ilyen anyagok jogosulatlan rögzítése a szerzői jogi törvényekbe ütközhet.

TP1001423352