Fájlbeállítások

Beállíthatja a rögzített mozgóképek fájlnevének beállításait.

 1. MENU → (Felvétel) → [Fájl][Fájlbeállítások] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

Fájlszámozás:
Beállíthatja, hogyan rendeljen a készülék a mozgóképfájlokhoz sorszámot.
[Folyamatos]: A készülék akkor sem nullázza le a sorszámokat, ha a memóriakártya megváltozik.
[Visszaállítás]: Lenullázza a sorszámozást, ha módosul a memóriakártya.
Sorozatsz. visszaáll.:
A készülék lenullázza a sorszámozást, ha a [Fájlszámozás] beállítása [Folyamatos].
Fájlnév formátuma:
Beállíthatja a mozgókép-fájlnevek formátumát.
[Normál]: A rögzített mozgókép fájlneve „C” karakterrel kezdődik. Példa: C0001
[Cím]: A rögzített mozgókép fájlneve „cím+fájlsorszám” lesz.
[Dátum + Cím]: A rögzített mozgókép fájlneve „dátum+cím+fájlsorszám” lesz.
[Cím + Dátum]: A rögzített mozgókép fájlneve „cím+dátum+fájlsorszám” lesz.
Cím névbeállításai:
A cím akkor adható meg, ha a [Fájlnév formátuma] beállítása [Cím], [Dátum + Cím] vagy [Cím + Dátum].

Megjegyzés

 • A [Cím névbeállításai] mezőben csak alfanumerikus karakterek és szimbólumok adhatók meg. Legfeljebb 37 karakter írható be.
 • A [Cím névbeállításai] opció használatával megadott címek csak a beállítás után rögzített mozgóképekre vonatkoznak.
 • Nem állíthatja be, hogy a mappanevek hogyan legyenek hozzárendelve mozgóképekhez.
 • Ha SDHC memóriakártyát használ, a [Fájlnév formátuma] beállítás rögzített értéke [Normál].
 • Ha másik készülékbe helyez be olyan memóriakártyát, amelyre vonatkozóan a [Fájlnév formátuma] az alábbiak szerint van beállítva, akkor előfordulhat, hogy a memóriakártya nem fog jól működni.
  • [Cím]
  • [Dátum + Cím]
  • [Cím + Dátum]
 • Ha fájlok törlése stb. miatt vannak fel nem használt számok, akkor a „9999”-es számozású mozgókép után a készülék ezeket újból felhasználja.
TP1001416337